Gréckokatolícky chrámový zbor Chrysostomos, Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Darujte 2% z dane


Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% (3%) z Vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich zboru Chrysostomos Vranov nad Topľou, podporíte tým našu činnosť.


V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať pokyny, ako postupovať. Ďakujeme vám za Vašu pomoc!

DVE PERCENTÁ – POKYNY PRE ZAMESTNANCOV
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (spravidla do 15. 2.).
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
Údaje o OZ Chrysostomos napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť sú:
IČO: 37943154
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Miešaný spevácky zbor CHRYSOSTOMOS
Sídlo: Dobrianskeho 1807, 09301 Vranov nad Topľou

Všetky potrebné údaje sú už uvedené v tlačivách, ktoré si môžete stiahnuť hore.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vaše 2% (3%) v prospech OZ Chrysostomos Vranov nad Topľou.

Poznámky:
Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
Do kolónky ROK sa píše 2020. Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Číslo účtu OZ nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet zboru Chrysostomos prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisujte sprava.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

DVE PERCENTÁ – POKYNY PRE FYZICKÉ OSOBY
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021.
Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania, sú:
IČO: 37943154
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Miešaný spevácky zbor CHRYSOSTOMOS
Sídlo: Dobrianskeho 1807, 09301 Vranov nad Topľou

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)!
Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Toto potvrdenie si môžete stiahnuť na konci tohto článku.
Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vaše 2% (3%) v prospech zboru Chrysostomos.

Poznámky:
Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane! Číslo účtu OZ Chrysostomos nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet OZ  Vhrysostomos Vranov nad Topľou prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Na poukázanie 3% dane podávate okrem daňového priznania aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2019. Ak poukazujete iba 2% z dane, podávate iba samotné Daňové priznanie.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava.

DVE PERCENTÁ – POKYNY PRE PRÁVNICKÉ OSOBY
Postup krokov na poukázanie 2% (1%) pre právnické osoby v roku 2020.
Právnické osoby môžu poukázať 2% (1%) z dane aj viacerým prijímateľom, okrem zboru Chrysostomos, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
Vypočítajte si Vaše 2% (1%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2% (1%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € pre jedného prijímateľa.
POZOR:
Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV riadok 3.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV riadok 1 a 2.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v časti IV príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma… NIE však poukázaná suma)!
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú:
IČO: 37943154
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Miešaný spevácky zbor CHRYSOSTOMOS
Sídlo: Dobrianskeho 1807, 09301 Vranov nad Topľou

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava.


Návrat na obsah