Gréckokatolícky chrámový zbor Chrysostomos, Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odkazovník

      Miešaný gréckokatolícky spevácky zbor CHRYSOSTOMOS je zborom Gréckokatolíckej cirkvi vo Vranove nad Topľou. Za patróna si vybral sv. Jána Zlatoústeho (sv. Ioana Chrysostoma), konštantínopolského arcibiskupa. Práve on je autorom a zostavovateľom liturgie, ktorú z gréčtiny preložili do staroslovienčiny Konštantín, zvaný Filozof, spolu so svojim bratom Metodom.
  Zbor vznikol v decembri v roku 1996. Dirigentmi zboru sa stali Anna Maťašová (rod. Kalnassyová) a Eva Fuschová (rod.Vasilenková), ktorá zbor viedla do roku 2002. Potom ju vystriedal Ladislav Sabolčák.
  Vďaka svojmu bohatému repertoáru je častým hosťom na rôznych cirkevných a kultúrno-spoločenských podujatiach. Vystupoval v mnohých mestách a obciach Slovenska, no jeho spev si už vypočulo aj publikum v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Srbsko a Čierna Hora, Taliansko). Spieval pre Slovenský rozhlas i Slovenskú televíziu. Svojím spevom doprevádza liturgie na mnohých odpustových slávnostiach, sviatkoch, ale aj sobášoch či pohreboch.
  Medzi mnohé popredné úspechy zboru patrí aj získanie 1. pásma s pochvalou poroty a udelením ceny prezidenta SR za 1. miesto v súťaži gréckokatolíckych miešaných speváckych zborov na X. Medzinárodnom festivale duchovných piesní byzantského obradu v Košiciach v roku 2000.
  Repertoár zboru tvorí predovšetkým kompletné naštudovanie liturgie sv. Jána Zlatoústeho v slovenskom i staroslovienskom jazyku, rad pobožností východného obradu, skladby svetových klasikov, piesne v slovenskom i staroslovienskom jazyku.
  Svojim účinkovaním sa kolektív zboru snaží odkrývať krásu a duchovné bohatstvo byzantsko-slovanského obradu, dedičstva našich gréckokatolíckych predkov.
V súčasnosti je vedúcou a dirigentkou zboru Anna Maťašová.

Kontakt
chrysostomos@itmodel.sk
+421 904 981 523

Číslo účtu
2620018569/1100
IBAN: SK0811000000002620018569

Gréckokatolíci na Slovensku

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky